دوشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۵, ۰۹:۴۱
جستجو
 
Email

 e-mail

متخصصین جراحی شاغل در بیمارستان :

دکتر منصوری - جراحی عمومی

دکتر کامران مرادی - متخصص کلیه و مجاری ادراری

دکتر مریم الماسی - زنان و زایمان

دکتر نصرت نقاب- زنان و زایمان

دکتر آرش رستمی - متخصص بیهوشی