دوشنبه، ۲ اسفند ۱۳۹۵, ۰۹:۴۳
جستجو
 
اطلاعیه ها
مقررات و بخشنامه ها
 بخش نامه ها و مقررات وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۱۰ بهمن ۱۳۹۳ ]
 
 مجموعه قوانین و مقررات حقوق و مزایا
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۱۹ بهمن ۱۳۸۷ ]
 قانون مدیریت خدمات کشوری
[ وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی - ۲۵ دی ۱۳۸۷ ]
نظر سنجی
Email

 e-mail

به پورتال شبکه بهداشت و درمان  کنگاور خوش آمدید

   

ارسال و پی گیری مشکلات
شماره پیگیری: