کوهپیمایی کارکنان شبکه بهداشت درمان کنگاورکوهپیمایی کارکنان شبکه  بهداشت درمان کنگاور
کوهپیمایی کارکنان شبکه بهداشت و درمان کنگاور با شعار تحرک و فعالیت بدنی رمز سلامتی است

به گزارش روابط عمومی :به منظور ایجاد روحیه نشاط و شادابی در محیط کار ، کوهپیمایی کارکنان شبکه بهداشت و درمان در معیت سرپرست شبکه دکتر خزایی به ارتفاعات بزاو صبح امروز سه شنبه بیست و هشتم اردیبهشت ماه با برنامه ریزی مسئول تربیت بدنی شبکه (آقای میرزای ) برگزار شد.تا بدین ترتیب نقش مهم ورزش را در ایجاد سلامتی و تندرستی و نیز در خودمراقبتی برجسته و نمایان سازند .در این مراسم به قید قرعه هدایایی  به شرکت کنندگان تقدیم شد.

 

koh

اجاره سالن فوتسال جهت کارکنان مرد شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور

ازتاریخ 93/10/25 ساعت 17/30 لغایت 19

سالن فوتسال مدرسه معصومیه واقع در خیابان شهید شریعتی