معرفی بیمارستان شهید دکتر چمران

chamran 

B

بیمارستان قدیمی شهید دکتر چمران شهرستان کنگاور در سال 1342 تأسیس و در سال 1345 مورد بهره برداری قرار گرفت.که با توجه به نیاز شهرستان به تعداد تخت بیشتر بیمارستان 45 تختخوابی در داخل محوطه این بیمارستان در متراژی بالغ بر 3500 متر مربع احداث گردید. بیمارستان شهید دکتر چمران در حال حاضر دارای 63 تخت فعال شامل بخش هایی نظیر : بخش اورژانس 12 تخت تحت نظر، بخش داخلی جراحی زنان با 27 تخت . بخش داخلی جراحی مردان با 14 تخت . بخش اطفال و نوزادان با 12 تخت . بخش زایشگاه با 4 تخت فعال. بخش CCU با 6 تخت . بخش ICU  با 4 تخت . بخش دیالیز با 5 تخت و3 اتاق عمل فعال با تمام تجهیزات مورد نیاز  بوده که جمعاً با بیش از 80 تخت آماده ارائه خدمت به بیماران محترم می باشد.