فعالیت ها و برنامه ها

شرح وظایف واحد بهداشت خانواده

  شرح وظایف کارشناسان بهداشت خانواده:

  1. تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجود

  2. پیگیری ، هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه سلامت سالمندان و شیوه زندگی سالم جهت کلیه پرسنل بهداشتی – درمانی و اقشار مختلف جامعه

  3. نظارت ، پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه در سطح شهرستان

  4. جمع آوری ، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات ، آمار و شاخص های مرتبط با برنامه

  5. انعکاس فعالیتها ، عملکرد و آمار برنامه بصورت فصلی به معاونت بهداشتی

  6. هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی ( واحد بیماریهای غیر واگیر و آموزش سلامت و رابطین بهداشتی ) وسازمانها و ادارات برون بخشی ( مثل بهزیستی ، کمیته امداد ، نهضت سواد آموزی ، شهرداری و 000 ) درجهت پیشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان و آموزش شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی

  7. هماهنگی لازم جهت تشکیل کمیته سلامت سالمندان و پیگیری مصوبات آن

  8. ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه

  9. هماهنگی درخصوص تهیه ، چاپ و تکثیر و توزیع جزوات ، کتابچه و پمفلت های آموزشی سلامت سالمندان

  10. همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت معرفی برنامه ، تکریم و بزرگداشت سالمندان درمناسبت های مختلف مانند هفته جهانی بهداشت ؛ روز جهانی خانواده روز جهانی کودک و هفته سالمند.