هفته جهانی جمعیت بیستم تا بیست و ششم تیر ماه

جمعیت

در مورخه 90/4/18 جلسه ای در دفتر رییس مرکز بهداشت در خصوص برنامه های هفته جمعیت با حضور کلیه کارشناسان ستادی برگزار گردید.

- نصب پلاکارد  در سطح شهر
- برگزاری سمینار محلی با موضوع بهداشت خانواده در کلیه مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی و پایگاهها
- انجام مصاحبه رادیویی در خصوص مشارکت مردان در برنامه تنظیم خانواده
- ارسال پیامک بهداشتی در خصوص جمعیت وتنظیم خانواده
-- اطلاع رسانی در خصوص هفته جمعیت توسط رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی
- برگزاری جلسه آموزشی در خصوص جمعیت و تنظیم خانواده جهت رابطین بهداشتی ، رابطین ادارات ، متصدیان آرایشگاههای زنانه و جوانان جمعیت هلال احمر
- توزیع تعداد 1000 برگ تراکت وبرشور آموزشی در بین مردم واز طریق رابطین بهداشتی مراکز
- مکاتبه با ادارات و ارگانها در خصوص درج پیام بهداشتی با موضوع جمعیت وتنظیم خانواده در سربرگ نامه های اداری

- اجرای برنامه پیاده روی عمومی از میدان امام این شهر تا مزار شهدای گمنام