- قبولی جناب آقای مهندس دیبا در مقطع دکترا و همچنین آقای مهندس سلیمی در مقطع ارشد بهداشت محیط 96-95

-قبولی سرکار خانم فرحناز رحمتی در رشته کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه آزاد علوم تحقیقات تهران

کسب 2 مدال برنز توسط کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان کنگاور در دومین المپیاد فرهنگی- ورزشی کارکنان جانباز و معلول وزارت بهداشت

آقای حمید درخشان مسئول حسابداری این شبکه در (50 متر کرال سینه و 100 متر آزاد )مقام سوم و  مدال برنز این دوره از مسابقـات را کسب نمود

قبولی سرکار خانم سونیا احمدی در رشته ارشد آموزش بهداشت دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

قبولی سرکار خانم پاینده در رشته دکترای مامایی دانشگاه تبریز