برنامه مادران واحد بهداشت خانواده و جمعیت

مقدمه :

هر بارداری می تواند یک خطر بالقوه باشد ، گرچه بارداری و زایمان فرآیندی طبیعی محسوب می شود اما بی شک دوران بارداری پرخطرترین و با اهمیت ترین دوران زندگی هر مادر بوده و نیازمند مراقبت می باشد .
مراقبت پیش از باردرای و دوران بارداری عبارت است از مراقبت زن از زمانی که تصمیم به حاملگی
می گیرد و سپس در دوران باردرای ، تا اینکه دوران بارداری با حفظ سلامت مادر و نوزاد به پایان برسد و بهتر است این مراقبت ها هر چه زودتر از زمان تصمیم گیری به بارداری و پس از ابتدای بارداری شروع شود و تا پایان بارداری ادامه یابد .
اهداف ویژه این مراقبت ها عبارتند از :
• ارتقاء ، حفظ و نگهداری سلامت مادر در دوران بارداری
• تشخیص موارد پرخطر و توجه ویژه به آنها
• پیش بینی عوارض بارداری و پیشگیری از آنها
• برطرف کردن اضطراب و ترس همراه با زایمان
• کاهش میزان ابتلاء مادر و نوزاد به بیماریها
• کاهش میزان مرگ و میر مادران و نوزادان
• آماده سازی مادر برای شیردهی موفق
اهداف فوق با برنامه های زیرکه در واحدهای خدمات بهداشتی مادر و کودک ارائه می شوند حاصل می گردد :
• معاینات پیش از بارداری
• معاینات دوران بارداری
• آموزش های رژیم غذایی ، بهداشت فردی ، سفارس به پرهیز از عوامل خطرساز دوران بارداری ، آموزش نشانه های هشدار دهنده در دوران بارداری که نیاز به مراجعه فوری دارد .
• آموزش مراقبت از نوزادان و کودکان
• حفاظت اختصاصی مادر و نوزاد از نظر کزاز و عوارض ناشی از RHمنفی خون مادر
• حفاظت مادران از نظر کم خونی فقر آهن به وسیله تجویز آهن و فولیک اسید
• حفاظت مادران از نظر کمبودهای غذایی و مسمومیت حاملگی ، سیفلیس و عفونت های ادراری
• آموزش روش صحیح شیردهی