تعداد بازدیدکنندگان

۱۳ نفر
۳۸,۴۵۳,۶۳۱ نفر
۲,۷۴۷ نفر
۲۵,۷۳۶ نفر
۲ اردیبهشت ۱۴۰۳
۲۴,۵۷۴ نفر

اطلاعات مربوط به کاربر

44.211.31.134
Other
USA
تاریختعداد کاربرانتعداد صفحات مشاهده شده
۰۴/۲۶ ۵۱   کاربر ۵۴   صفحه
۰۴/۲۵ ۳۴۹   کاربر ۳۶۹   صفحه
۰۴/۲۴ ۶۹۲   کاربر ۷۲۲   صفحه
۰۴/۲۳ ۵۵۷   کاربر ۵۸۹   صفحه
۰۴/۲۲ ۴۸۸   کاربر ۵۱۸   صفحه
۰۴/۲۱ ۶۱۱   کاربر ۶۴۲   صفحه
۰۴/۲۰ ۵۲۴   کاربر ۶۰۲   صفحه
۰۴/۱۹ ۶۴۳   کاربر ۷۴۲   صفحه
۰۴/۱۸ ۶۲۲   کاربر ۷۶۱   صفحه
۰۴/۱۷ ۸۷۳   کاربر ۹۶۶   صفحه
۰۴/۱۶ ۶۰۱   کاربر ۶۳۳   صفحه
۰۴/۱۵ ۴۹۵   کاربر ۵۲۵   صفحه
۰۴/۱۴ ۴۹۶   کاربر ۵۵۹   صفحه
۰۴/۱۳ ۷۲۰   کاربر ۸۶۲   صفحه
۰۴/۱۲ ۷۱۱   کاربر ۷۵۱   صفحه
۰۴/۱۱ ۵۸۰   کاربر ۶۴۹   صفحه
۰۴/۱۰ ۵۹۴   کاربر ۶۶۴   صفحه
۰۴/۰۹ ۵۳۴   کاربر ۶۱۳   صفحه
۰۴/۰۸ ۳۵۷   کاربر ۳۸۰   صفحه
۰۴/۰۷ ۴۰۹   کاربر ۴۴۵   صفحه
۰۴/۰۶ ۴۵۷   کاربر ۴۸۷   صفحه
۰۴/۰۵ ۳۴۳   کاربر ۳۸۱   صفحه
۰۴/۰۴ ۴۸۷   کاربر ۵۳۰   صفحه
۰۴/۰۳ ۵۰۶   کاربر ۵۴۷   صفحه
۰۴/۰۲ ۵۲۱   کاربر ۶۷۴   صفحه
۰۴/۰۱ ۴۰۵   کاربر ۴۳۳   صفحه
۰۳/۳۱ ۵۴۲   کاربر ۵۸۱   صفحه
۰۳/۳۰ ۶۱۰   کاربر ۷۰۴   صفحه
۰۳/۲۹ ۶۴۸   کاربر ۷۱۵   صفحه
۰۳/۲۸ ۵۰۵   کاربر ۶۲۸   صفحه
ساعتتعداد بازدیددرصد بازدید

ساعت ۰ تا ۱
۲۰,۸۳۱ ۵ %

ساعت ۱ تا ۲
۱۶,۴۰۲ ۴ %

ساعت ۲ تا ۳
۱۲,۲۷۶ ۳ %

ساعت ۳ تا ۴
۹,۲۷۰ ۲ %

ساعت ۴ تا ۵
۹,۸۲۵ ۲ %

ساعت ۵ تا ۶
۸,۴۸۶ ۲ %

ساعت ۶ تا ۷
۹,۳۵۱ ۲ %

ساعت ۷ تا ۸
۱۱,۸۹۳ ۳ %

ساعت ۸ تا ۹
۱۶,۷۵۲ ۴ %

ساعت ۹ تا ۱۰
۲۱,۵۱۷ ۵ %

ساعت ۱۰ تا ۱۱
۲۳,۶۰۵ ۵ %

ساعت ۱۱ تا ۱۲
۲۵,۰۸۴ ۶ %

ساعت ۱۲ تا ۱۳
۲۲,۸۸۴ ۵ %

ساعت ۱۳ تا ۱۴
۲۳,۱۳۱ ۵ %

ساعت ۱۴ تا ۱۵
۲۱,۱۲۴ ۵ %

ساعت ۱۵ تا ۱۶
۲۰,۴۰۹ ۵ %

ساعت ۱۶ تا ۱۷
۱۹,۲۷۵ ۴ %

ساعت ۱۷ تا ۱۸
۱۸,۷۴۱ ۴ %

ساعت ۱۸ تا ۱۹
۱۹,۰۵۳ ۴ %

ساعت ۱۹ تا ۲۰
۱۹,۳۹۲ ۴ %

ساعت ۲۰ تا ۲۱
۲۲,۲۸۵ ۵ %

ساعت ۲۱ تا ۲۲
۲۴,۱۶۰ ۵ %

ساعت ۲۲ تا ۲۳
۲۳,۳۹۶ ۵ %

ساعت ۲۳ تا ۲۴
۲۲,۴۰۴ ۵ %
نام کشورتعداد بازدیددرصد بازدید
IRN
IRN
۱۲,۲۳۳,۷۰۴ ۳۲ %
SWE
SWE
۶,۹۸۸,۵۲۵ ۱۸ %
USA
USA
۵,۵۶۵,۵۹۴ ۱۵ %
ZZZ
نامشخص
۲,۹۷۴,۸۰۹ ۸ %
DEU
DEU
۲,۱۴۱,۷۴۳ ۶ %
ROM
ROM
۲,۱۰۴,۳۱۳ ۶ %
POL
POL
۱,۹۱۱,۰۹۶ ۵ %
CHN
CHN
۱,۱۰۳,۰۶۱ ۳ %
CAN
CAN
۷۸۴,۶۳۷ ۲ %
RUS
RUS
۴۰۱,۸۷۴ ۱ %
GBR
GBR
۳۷۴,۵۱۷ ۱ %
JPN
JPN
۳۶۵,۵۴۹ ۱ %
DNK
DNK
۲۰۲,۷۸۳ ۱ %
UKR
UKR
۱۱۷,۶۶۲ ۰ %
AUS
AUS
۱۱۶,۷۹۸ ۰ %
FRA
FRA
۱۰۱,۸۲۲ ۰ %
NLD
NLD
۹۹,۹۸۴ ۰ %
TUR
TUR
۹۵,۱۳۴ ۰ %
ESP
ESP
۶۷,۰۲۷ ۰ %
SEN
SEN
۵۷,۰۰۰ ۰ %
نام مرورگرتعداد بازدیددرصد بازدید
Chrome
Chrome
۲۴۲,۷۹۷ ۶۶ %
Firefox
Firefox
۸۶,۲۳۷ ۲۳ %
Safari
Safari
۱۸,۱۱۴ ۵ %
Other
Other
۱۵,۰۶۵ ۴ %
Mozilla
Mozilla
۱,۸۳۰ ۰ %
Opera
Opera
۱,۳۸۶ ۰ %
Edge
Edge
۱,۲۹۹ ۰ %
IE 9.0
IE 9.0
۱,۱۶۱ ۰ %
IE 6.0
IE 6.0
۸۷۱ ۰ %
IE 11.0
IE 11.0
۳۴۷ ۰ %
IE 8.0
IE 8.0
۲۶۶ ۰ %
IE 7.0
IE 7.0
۱۶۴ ۰ %
IE 10.0
IE 10.0
۱۳۲ ۰ %
سیستم عاملتعداد بازدیددرصد بازدید
Linux ۲۰۹,۴۲۵ ۷۲ %
Windows 10 ۱۹,۸۳۶ ۷ %
Other ۱۷,۴۰۳ ۶ %
iOS ۱۷,۲۸۱ ۶ %
Windows 7 ۱۱,۵۳۳ ۴ %
Windows 8 ۷,۵۱۶ ۳ %
Vista ۳,۴۸۰ ۱ %
Android ۱,۹۹۷ ۱ %
XP ۱,۰۹۷ ۰ %
Windows 2003 ۵۴ ۰ %
FreeBSD ۴ ۰ %
Windows Mobile ۰ ۰ %
WebOS ۰ ۰ %
کلمات جستجو شده 
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/hygiencenter/laboratorieraffairs/activitiesprograms/tuberculosis ۳۹۲
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/hygiencenter/mouthtoothhygiene/informationcommunication ۱۴۸
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/hygiencenter/environmentalhealthgroup/dafater ۷۳
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/hygiencenter/environmentalhealthgroup/dafater#:~:text=بعد از ثبت نام در,بهداشت خود را دریافت کنید. ۳۷
تنظیم خانواده ۳۴
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/hygiencenter/schoolhygiene/activitiesprograms/studentscreenexaminations ۳۳
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/article/374/فواید-مصرف-لبنیات ۳۰
مرکز بهداشت کرمانشاه ۲۳
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/introductiontownship/kangavar ۲۱
دهان درد ۲۰
کنگاور ۲۰
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/news/43831/اهمیت-بهداشت-دست-در-زندگی-فرد ۱۹
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/article/374/فواید-مصرف-لبنیات#:~:text=شیر و لبنیات، منبع بسیار,بالغ را تأمین می کند. ۱۷
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/hygiencenter/environmentalhealthgroup/activitiesprograms/rayshygiene ۱۵
فواید لبنیات ۱۳
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/article/176/درمان-زخم-های-فشاری ۱۳
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/hygiencenter/laboratorieraffairs/activitiesprograms/tuberculosis#:~:text=منتقل می شود؟-,خیر .,به دیگران منتقل نمی شوند. ۱۲
استخدامی ۹
کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۹
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/needfuls18298 ۹
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/hygiencenter/laboratorieraffairs/activitiesprograms/tuberculosis#:~:text=سل چگونه از بیمار به,در هوا پخش می شوند . ۹
مواد غذایی برای عفونت ریه کودک ۹
ودادی ۸
شبکه بهداشت کنگاور ۸
خود مراقبتی بر سلامت روان جوانان ۸
کتاب خود مراقبتی جوانان ۸
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/hygiencenter ۸
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/news/3631/فرشتگان-سپید-پوش-در-لباس-سرمه-ای ۸
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/news/49940/راه-های-پیشگیری-از-ابتلا-به-وبای-التور ۸
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/article/195/بازی-های-رایانه-ای-و-تأثیرات-آن-ها-در-کودکان-و-نوجوانان ۸
زبان مردم کنگاور ۷
دکتر شهرام روشنی نژاد ۷
تلفن ۷
https://kangavar.kums.ac.ir/fa/hygiencenter/marakez/mgodin ۷
احتمال انتقال عفونت سل ریوی تا چند هفته اسا ۷
بهداشت پرتو ۶
بیماری های سقف دهان ۵
زبان کنگاور ۵
یادواره قربانیان حوادث ترافیکی ۵
معاینه دانش آموزان درمدارس ۵
برنامه عملیاتی سی سی یو ۵
سامانه کارکنان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه ۵
میزانph رومال ۵
تاریخ کنگاور ۵
برنامه عملیاتی اب ۵
ادغام اجتماعی ۵
وضعیت موجود ومطلوب فعالیت بدنی سالمندان ۵
نحوه محاسبه شاخصهای پایلوت کودک سالم از سامانه سیب ۵
مسیر شصت خدا کولجنو ۵
اسامی خدماتی ۵