هفته جمعیت سی ام اردیبهشت تا پنج خرداد

در مورخه 1400/02/25جلسه ای در دفتر رییس مرکز بهداشت در خصوص برنامه های هفته جمعیت با حضور کلیه کارشناسان ستادی برگزار گردید.

- نصب بنر در سطح شهر
-انتشار مطالب در خصوص فرزندآوری در رسانه های محلی و فضای مجازی
-- اطلاع رسانی در خصوص هفته جمعیت توسط رابطین بهداشتی مراکز بهداشتی
-  آموزش در خصوص جمعیت وسلامت باروری (فرزندآوری،ازدواج ، پیشگیری از ناباروری اکتسابی و ...) جهت رابطین بهداشتی ، رابطین ادارات ، متصدیان آرایشگاههای زنانه و جوانان جمعیت هلال احمر و عموم مردم

- توزیع تعداد 1000 برگ تراکت وبرشور آموزشی در بین مردم و از طریق رابطین

بهداشتی مراکز
- مکاتبه با دفتر امام جمعه در خصوص ایراد سخنرانی در هفته جمعیت (فرزندآوری و ازدواج و صیانت از جمعیت)
-برگزاری جلسات درون بخشی در مراکز 
-مکاتبه با فرمانداری در خصوص دعوت از ادارات ذینفع د رمقوله صیانت از جمعیت 
- مکاتبه با مراکز بهداشتی و درمانی در خصوص ارتقاء مشاوره باروری سالم و فرزندآوری

 جمعیت ۱۴۰۱