گروه بهداشت محیط شهرستان کنگاور

1-مسعود کلهر ( کارشناس مسئول بهداشت محیط )                 مسعود کلهر

2- عسگر عباس آبادی ( کارشناس بهداشت محیط )       عسگر

۳- شیما فشی (کارشناس نظارت بر آرایشگاه های زنانه)

۴-الهه نصیری نیا و فرهاد پارس مهر (بهداشت محیط) محل خدمت مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شماره1

۵--میثم سلیمی(کارشناس بهداشت محیط) و عبداله محمدی فرد (کارشناس بهداشت محیط)محل خدمت مرکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی شماره 2

۶-محمدرضا گودینی کارشناس بهداشت محیط مرکز شماره 3

۷-حشمت اله امید بخش کاردان بهداشت حرفه ای

  Gap World

شرح وظایف گروه مهندسی بهداشت محیط

*بازدیدوکنترل بهداشتی مراکز تهیه و توزیع و فروش مواد غذایی.

*بازدیدوکنترل بهداشتی مواد غذایی در مرحله توزیع و فروش.

*بازدیدوکنترل بهسازی و بهداشتی اماکن عمومی.

*بازدیدوکنترل بهداشت محیط بیمارستانها و مراکز بهداشتی در مانی.

*بازدیدوکنترل کیفی و نظارت بر شبکه های آب آشامیدنی شهری و روستایی.

*بازدیدوکنترل بهداشت محیط مدارس و همکاری در رفع مشکلات بهداشتی.

*بازدیدوکنترل مراکز یون ساز که کاربرد پزشکی دارند.

*حضور فعال در برنامه های کشوری کاهش اثرات سوانح و بلایای طبیعی و غیر طبیعی.

*نظارت بر جمع آوری و دفع بهداشتی زباله های خانگی , صنعتی و تجاری و بیمارستانی.

*بررسی در مورد تاثیر هوای استنشاقی در سلامت انسان و توصیه های ضروری به مراجع ذیربط.

*برنامه ریزی و اقدام در جهت کاهش مصرف دخانیات.

* بازدیدوکنترل بهداشت محیط محل نگهداری دام و طیور.

*اجرای پروژه شهر سالم با تاکید بر توصیه های سازمان جهانی بهداشت.

*اجرای پروژه روستای سالم با تاکید بر بهسازی محیط روستا، بهسازی منابع آب آشامیدنی، احداث و بهسازی مستراحهای بهداشتی و اجرای روشهای جمع آوری و دفع بهداشتی زباله.

*نظارت بر نحوه جمع آوری و دفع بهداشتی زباله، فضولات حیوانی وفاضلاب منازل.

*رسیدگی به شکایات مردمی در زمینه مسائل و مشکلات بهداشتی از قبیل دفع غیر بهداشتی فاضلاب، زباله، فضولات حیوانی، خرید مواد غذایی تقلبی مشکوک به فساد و غیره