دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه / مرکز بهداشت / گروه بهداشت محیط / دفاتر پیشخوان دولت (جهت دریافت کارت بهداشت)

دفاتر پیشخوان دولت (جهت دریافت کارت بهداشت)

متصدیان و شاغلان محترم مرتبط با مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی استان قزوین، می‌توانند جهت دریافت کارت بهداشت به دفاتر پیشخوان دولت مراجعه نمایند.

مدارک موردنیاز جهت ارائه به پیشخوان:
  • کارت ملی
  • یک قطعه عکس پرسنلی 

بعد از ثبت نام در دفتر پیشخوان یا دفتر سلامت جهت دریافت فرم آزمایشات به پزشک مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه نموده و پس از مراجعه به آزمایشگاه و دریافت نتایج مربوطه جهت تکمیل چک لیست به همان مرکز خدمات جامع سلامت مراجعه شود. بعد از دریافت پیامک، به دفاتر پیشخوان مراجعه نموده و کارت بهداشت خود را دریافت کنید.

تبصره: در مورد متصدیانی که با موادغذایی سروکار ندارند انجام آزمایش مدفوع الزامی نیست.

آدرس دفاتر صادرکننده کارت تندرستی:

1-میدان امام خمینی (ره) دفتر پیشخوان رفعتی
2-خیابان شهداء کوچه عظیمی دفتر پیشخوان کاظمی
۳-دفتر سلامت واقع در بلوار انقلاب کوچه جنب داروخانه دکتر یوسفی

مراحل صدور کارت تندرستی