کنترل بهداشتی هوا


اهداف برنامه بهداشت هوا
 1. تدوین و انتشار بسته های آموزشی به منظور کاهش اثرات آلودگی هوا در شرایط هشدار، اضطرار و بحران آلودگی هوا
 2. برگزاری مانورهای  آلودگی هوا و ایجاد آمادگی درون بخشی و برون بخشی به منظور کاهش اثرات آلودگی هوا در شرایط بحرانی
 3. همکاری و هماهنگی با سازمان ها، ادارات، شهرداری ها و ... در اجرای برنامه های کاهش اثرات آلودگی هوا
 4. استفاده از توان و پتانسیل گروهها و سازمان های غیردولتی و مجمع خیرین استان در بنامه های بهداشت هوا
 5. تدوین برنامه جامع استراتژیک و عملیاتی بهداشت هوا در استان با در نظر گرفتن اسناد، برنامه ها و قوانین بالادستی از جمله نقشه جامع سلامت کشور و استان، سیاست   های ابلاغی مقام معظم رهبری در زمینه سلامت، برنامه چشم انداز ۱۴۰۴ و ....
 6. ایجاد هماهنگی و تعاملات لازم به منظور نظارت بر منابع  موجود و مولد آلاینده ها در هر منطقه
 7. اطلاع رسانی و آموزش به گروه هدف در خصوص مخاطرات ناشی از استنشاق آلاینده های منتشره در هوای شهربه  منظور ارتقاء شاخص های سلامت
 8. روزآمد کردن دانش فنی و آگاهی کارشناسان بهداشت محیط شهرستان ها،پزشکان و.. در خصوص شاخص های سلامت متاثراز آلودگی هوا و بررسی های اپیدمیولوژیکمربوطه در مناطق مختلف استان
 9. تعیین نیازهای آموزشی برای گروههای هدف در خصوص مخاطرات سلامتی ناشی از آلودگی هوا                           
 10. فعالسازی کمیته های اجرائی کاهش آلودگی هوا و کمیته بهداشت هوا جهت اقدامات یکپارچه در سطح استان
 11. شناسائی منابع آلاینده هوا و تکمیل پروفایل و بانک اطلاعاتی این منابع در سطح استان به منظور انجام اقدامات نظارتی و کنترلی مناسب
 12. همکاری در تدوین قوانین و مقررات مورد نیاز جهت ارتقاء شاخص های سلامت و مراقبت از سلامت جامعه مرتبط با آلاینده های هوا
 13. ارائه راهکارهای مناسب جهت کنترل و کاهش آلودگی هوا  در سه بخش کوتاه مدت ،میان مدت  و بلند مدت
 14. همکاری در تدوین قوانین و ضوابط استاندارهای زیست محیطی و بهداشتی در بخشهای مختلف مرتبط با آلودگی هوا و صدا و ... و نیز تهیه دستورالعمل های اجرائی و راهبردی
 15. پیگیری اجرای قوانین بهداشتی مربوطه جهت منابع متخلف آلاینده هوا از طریق مراجع قضایی
 16. تهیه و ارائه گزارشهای لازم از نتایج مطالعات و بررسیها و نیز گزارش سایر فعالیت های انجام شده به مراجع ذیربط
 17. جمع آوری اطلاعات مرتبط با آلودگی هوا (ایستگاههای پایش، صنایع، حمل و نقل و ... ) از طریق مراجع مربوطه و تکمیل بانک اطلاعاتی آلاینده های هوای استان
 18. هماهنگی، برنامه ریزی و شرکت در جلسات، کمیته ها، سمینارها و... به منظور پیگیری امور مربوط به قوانین و آیین نامه های ملی و  بین المللی و منطقه ای کشور در زمینه آلودگی هوا
 19. ارائه هشدارهای لازم در ارتباط با آلودگی هوا و ارائه راه حل های رفع آلودگی ها از طریق اقدمات آموزشی، فرهنگی، قانونی و ...
 20. اجرای طرحهای پژوهشی به منظور بهره برداری از نتایج مطالعات آنها در تصمیم گیری ها و بهبود راهکارهای اجرایی و عملیاتی کاهش اثرات آلاینده های هوا
 21. تجزیه و تحلیل راهکارهای مقابله با بحران های زیست محیطی ناشی از بلایای طبیعی و یا حوادث غیر مترقبه در رابطه با آلودگی هوا در استان به منظور تهیه گزارشات سالانه
 22. ارائه راهکارهای علمی و عملی برای تهیه طرحهای لازم جهت مقابله با آلودگی هوای شهرها و مصون ماندن شهروندان از اثرات زیان آور در شرایط بحرانی نظیر پیشنهاد برقراری محدودیت های مقتضی در سطح استان
 23. گرد آوری اطلاعات مرتبط با آلاینده های هوا، موارد مرگ و میر و فوریتهای پزشکی مرتبط با آن برای بیماریهای هدف  و در نهایت آنالیز وضعیت موجود و بررسی آماری و تهیه و ارسال گزارش جامع به مرکز سلامت محیط و کار وزارت متبوع و سابر مراجع ذیربط
 24. همکاری و هماهنگی با معاونت درمان دانشگاه و مدیریت حوادث و فوریت ها به منظور توسعه و تجهیز مراکز اورژانس در شرایط بحرانی آلودگی هوا
 25. آعلام گزارش و گزارش گیری به منظور پایش و نظارت بر حسن اجرای برنامه ها و اقدامات کنترلی آلودگی هوا
 26. تهیه و اجرای برنامه های آموزشی برای عموم مردم در زمینه رعایت اصول  کنترل و اقدامات پیشگیرانه با تاکید بر گروهای حساس
 27. همکاری در تدوین استانداردها و گسترش اطلاعات کیفی هوا برای افزایش آگاهی عموم  به منظور تغییر رفتار و اصلاح شیوه زندگی
 28. تعیین شاخصهای سلامت و ارزیابی اپیدمیولو‍ژیک مرتبط با آلاینده های هوا و همچنین نظارت و پایش جامع آلاینده ها و ترسیم روند اثرات آن در حوزه سلامت
 29. بررسی و مطالعه به منظور استفاده از انرژی های پاک در فعالیت های صنعتی و وسائط نقلیه موتوری و نیز بخش های تجاری و خانگی با هدف کاهش آلودگیهای زیست محیطی
 30. مطالعه و بررسی آخرین تکنولوژی ها و تجربیات جهانی در رابطه با کنترل آلودگی هوا
 31. مطالعه و بررسی به منظور برقراری استانداردها و ضوابط مربوط به آلودگی هوا و تعیین شاخص های متاثر از آلودگی هوا
 32. مطالعه به منظور تعیین انواع فعالیت های مربوط به جلوگیری از آلودگی هوا و برنامه ریزی در این زمینه با همکاری و هماهنگی سازمان محیط زیست استان
 33. مطالعه و بررسی گزارشات فصلی و شش ماهه واحدهای شهرستانی در زمینه نحوه عملکرد درخصوص چگونگی انجام اقدامات آموزشی و اجرایی در زمینه بهداشت هوا
 34. مطالعه و بررسی گزارشات فصلی و شش ماهه واحدهای شهرستانی در زمینه نحوه عملکرد درخصوص چگونگی انجام اقدامات آموزشی و اجرایی در زمینه بهداشت هوا
 35. مطالعه و بررسی انواع آلاینده های موثر در ایجاد شرایط گلخانه ای و روشهای کاهش تولید آن و نیز مطالعه مواد مخرب لایه ازن و روش های کاهش مصرف CFCها و استفاده از مواد جایگزین و برنامه ریزی در جهت کاهش اثرات سوء مواد شیمیایی آلاینده هوا
 36.  - مطالعه  و بررسی  اثرات کمی و کیفی آلودگی هوا ناشی از منابع مختلف آلاینده هوا بر سلامت گروههای مختلف افراد جامعه در معرض