رئوس برنامه ها واحد بهداشت روان

آموزش های بهداشت روان

پیشگیری از اعتیاد

بهداشت روان

مهارتهای زندگی

مهارتهای فرزندپروری

حمایتهای روانی ، اجتماعی در حوادث و بلایای غیرمترقبه

خودکشی

پیشگیری از سوء مصرف مواد :

1-     آموزش علائم و نشانه های مصرف مواد

2-     علل ایجاد اعتیاد و سوء مصرف مواد

3-     پیامدها و عوارض اعتیاد و سوء مصرف مواد

4-     آموزش انواع مهارتهای اجتماعی جهت پیشگیری از سوء مصرف مواد

5-     تشویق خانواده ها برای شناسایی افراد درمعرض خطر ( شناسایی علائم خطر در جوانان ) .

 

آموزشهای مهارتهای زندگی شامل 10 مهارت می باشند :

1-     کنترل استرس

2-     کنترل خشم

3-     حل مسئله و مهارت تصمیم گیری

4-     مهارت خودآگاهی و همدلی

5-     مهارت تفکر نقاد و خلاق

6-     مهارت مدیریت زمان

7-     مهارت روابط بین فردی مؤثر

8-     برقراری ارتباط مؤثر

9-     مهارت رفتار جرأت مندانه

10- مهارت مقابله با خلق منفی

 

آموزشهای مهارت فرزندپروری :

1-     مهارت توجه کردن

2-     مهارت نادیده گرفتن

3-     مهارت پاداش دادن

4-     روش صحیح دستور دادن به کودک

5-     استفاده درست از محروم سازی موقت

6-     ساختن محیطی امن و سازنده برای کودکان

7-     آموزش رعایت قوانین به کودکان

بهداشت روان :  مراقبت بیماریهای روانی – عصبی ، شناسایی علائم ، ارجاع و پیگیری بیماران ، دسته بندی اختلالات روانی – عصبی .

1-     خفیف روانی ( نوروز )

2-     شدید روانی (سایکوز)

3-     صرع

4-     عقب ماندگی ذهنی

5-     اختلالات رفتاری کودکان ( 1- بی اختیاری ، 2- لکنت زبان ، 3- جویدن ناخن و شست مکیدن )

حمایتهای روانی – اجتماعی در بلایا و حوادث غیرمترقبه :

-         آموزش واکنش های روانی در مراحل مختلف بلایا

-         آشنایی با علائم روان شناختی آسیب دیدگان و نحوه برخورد با آنها

خودکشی :

1-     آموزش عوامل مرتبط با خودکشی (عوامل محیطی ، جنس ، سن ، وضعیت تأهل ، شغل ، بیماری )

2-     چگونه با بیمار مستعد به خودکشی برخورد کنیم .

3-     چگونه شخص مستعد خودکشی را مدیریت کنیم .

مناسبتهای بهداشتی واحد بهداشت روان :

1-     روز جهانی مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد ( 5 تیر مصادف با 26 ژوئن ) ، 11-5 تیر هفته مبارزه با مواد مخدر و اعتیاد .

2-     30-24 مهرماه هفته بهداشت روان .