کارکنان

مسئول گروه : خانم اعظم گودینی

کارکنان :

1- سونیا احمدی

2-سحر شعبانپور

3- پریسا قلخانی
۴-سمیه دهنو
5-لیلا مرادی سروش

 


 

شرح وظایف واحد بهداشت خانواده

  شرح وظایف کارشناسان بهداشت خانواده:

  

  1. تهیه برنامه جامع عملیاتی سالیانه مناسب با اهداف برنامه و شرایط و مشکلات موجود

  2. پیگیری ، هماهنگی و اجرای برنامه های آموزشی مرتبط با برنامه سلامت سالمندان و شیوه زندگی سالم جهت کلیه پرسنل بهداشتی – درمانی و اقشار مختلف جامعه

  3. نظارت ، پایش و ارزشیابی نحوه اجرای برنامه در سطح شهرستان

  4. جمع آوری ، ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات ، آمار و شاخص های مرتبط با برنامه

  5. انعکاس فعالیتها ، عملکرد و آمار برنامه بصورت فصلی به معاونت بهداشتی

  6. هماهنگی و همکاری با سایر واحدهای درون بخشی ( واحد بیماریهای غیر واگیر و آموزش سلامت و رابطین بهداشتی ) وسازمانها و ادارات برون بخشی ( مثل بهزیستی ، کمیته امداد ، نهضت سواد آموزی ، شهرداری و 000 ) درجهت پیشبرد اهداف برنامه سلامت سالمندان و آموزش شیوه زندگی سالم در دوران سالمندی

  7. هماهنگی لازم جهت تشکیل کمیته سلامت سالمندان و پیگیری مصوبات آن

  8. ارائه راهکارهای لازم درخصوص بهبود کیفیت و کمیت برنامه

  9. هماهنگی درخصوص تهیه ، چاپ و تکثیر و توزیع جزوات ، کتابچه و پمفلت های آموزشی سلامت سالمندان

  10. همکاری و هماهنگی و اقدام لازم جهت معرفی برنامه ، تکریم و بزرگداشت سالمندان درمناسبت های مختلف مانند هفته جهانی بهداشت ؛ روز جهانی خانواده روز جهانی کودک و هفته سالمند.

  

  شرح وظایف کارشناس برنامه مادران :

 

  1. بررسی شاخصهای بهداشتی مربوط به برنامه مادران و تجزیه و تحلیل

  2. جمع آوری آمار زایمان زودرس و تجزیه و تحلیل شاخصهای زایمان

  3. تشکیل کمیته ارتقاء سلامت مادر و نوزاد هر ماه و بررسی و تحلیل شاخصها و ارسال نقطه نظرات مربوطه به معاونت بهداشتی

  4. بررسی و پیگیری امور مربوط به مرگ مادران باردار

  5. نوشتن برنامه عملیاتی مادران و ارسال به معاونت بهداشتی

  6. نظارت و ارزشیابی بازدید برنامه مادران درمراکز شهری و روستایی

  7. تهیه عملکرد سه ماهه برنامه مادران و ارسال به معاونت بهداشتی

  8. پیگیری رفع کمبودهای تجهیزاتی و نیروی انسانی

  9. آموزش برنامه مادران باردار به کارشناسان – کاردانان – بهورزان منطقه

  10. نظارت و بررسی بر عملکرد ماما روستا و مامای محلی

  11. مشارکت و آموزش نیروهای بدواستخدام – دانشجویان مدیریت و 000

 

  شرح وظایف کارشناس برنامه جمعیت و سلامت باروری :

1-ارایه آموزشهای 6ساعته هنگام ازدواج به زوجین داوطلب ازدواج در مرکز مشاورهبا همکاری دستگاههای همکار (بهزیستی-سازمان تبلیغات اسلامی و قوه قضاییه)

2-مشاوره باروری سالم وفرزندآوری به زنان 54-10 ساله

3-رصد دقیق امایش جمعیت و نرخ باروری

4-توانمند سازی ذینفعان وجمعیت هدف در راستای صیانت از جمعیت

5-پیشگیری ومدیریت ناباروری

6-افزایش هدفمند نرخ باروری

7-توسعه همکاری بین بخشی در زمینه صیانت از جمعیت

8-پایش و نظارت  برکمیت وکیفیت ارائه خدمات برنامه سلامت باروری براساس بخشنامه های کشوری در مراکز خدمات جامع و یایگاههای سلامت وخانه های بهداشت  وارسال پسخوراند به آنها

9-جمع آوری و تجزیه وتحلیل آمارها

10-بررسی اطلاعات واستخراج شاخص های مرتبط با برنامه

11-تهیه وتکثیر مطالب آموزشی و پفلت جهت کارکنان و عموم مردم

12-هماهنگی در خصوص برگزاری هفته جمعیت

13-تهیه وتنظیم گزارش عملکرد  و پیشرفت برنامه هر3ماه یکبار

14-همکاری درون  بخشی با سایر واحدهای مرکز بهداشت

15-خرید کتابچه های ناباروری و توزیع آن به عموم  مردم و خرید کتابهای مصوب شده  مرکز مشاوره  و توزیع در زوجین داوطلب ازدواج

  شرح وظیفه کارشناس کودکان:

 

  1. تجزیه و تحلیل شاخصهای مرتبط با برنامه کودکان در سطح شهرستان

  2. تشکیل کمیته کودک سالم و مانا جهت بررسی مشکلات و رفع آنها در اجرای این دو برنامه

  3. انجام پایش های برنامه های کودک سالم و مانا از مراکز تحت پوشش

  4. انجام بازدید از بیمارستانها در برنامه مرگ کودک 59-1 ماهه

  5. تهیه و توزیع مطالب و تراکت های آموزشی در رابطه با برنامه و انجام مداخلات در برنامه ها برای افزایش شاخص ها

  6. تشکیل کمیته بررسی مرگ و میرکودکان در سطح شهرستان و ارائه نتیجه به معاون بهداشتی دانشگاه

  7. ارائه راهکارهای لازم درخصوص کاهش مرگ و میر کودکان در سطح شهرستان

  8. جمع آوری اطلاعات آماری کودک سالم و مانا و انجام آنالیز و ارائه آمارها به معاون بهداشتی دانشگاه

  9. برگزاری کارگاههای آموزشی شیر مادر و مانا در کلاسهای آموزش کودکان در شهرستان

  10. برآورد صحیح از مکملهای مورد نیاز برنامه کودکان

  11. جمع بندی اطلاعات و داده های آماری و وارد کردن آنها در نرم افزار نظام مدیریت سلامت کودکان ( CHS )

  شرح وظیفه کارشناس برنامه تغذیه و شیرمادر:

 

  1. بهبود تغذیه در سطح جامعه و خصوصا گروههای آسیب پذیر

  2. .کلیه امور مربوط به بهبود تغذیه جامعه در سطح شهرستان

  3. اجرای برنامه های آموزشی نظارت برای ارائه خدمات در مراکز مشاوره و مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت از عمده وظایف آن است و ارتقاء سطح فرهنگ و سواد تغذیه ای جامعه

  4. افزایش دسترسی خانوارها به سبد غذایی مطلوب؛

  5. پیشگیری و کنترل کمبود آهن و کم خونی ناشی از آن در سطح جامعه؛

  6. پیشگیری و کنترل اختلالات ناشی از کمبود ید در سطح جامعه؛

  7. بهبود تغذیه و رشد کودکان زیر شش سال؛

  8. بهبود تغذیه گروههای آسیب پذیر (زنان باردار – شیرده – نوجوانان – سالمندان

  9. اجرای طرحهای ملی و کشوری مانند برنامه آهن یاری دختران دانش آموز راهنمایی و دبیرستان؛

  10. برنامه پایش ید نمک مصرفی خانوارها و پایش ید ادرار دانش آموزان ابتدایی؛

  11. برنامه پایش و پیگیری و ارجاع کودکان دچار تاخیر رشد؛

  12. برنامه تجویز قطره مولتی ویتامین یا قطره ویتامین A+D جهت کودکان و قرص مولتی ویتامین جهت زنان باردار.

  13. مشاوره تغذیه ای کودکان دچار اختلال رشد ارجاعی از سطح مراکز و خانه های بهداشت؛

  14. مشاوره تغذیه ای با زنان باردار نیازمند مشاوره تخصصی تغذیه؛

  15. بازدید از مراکز بهداشتی درمانی و خانه های بهداشت و نظارت بر فعالیتهای انجام گرفته

  16. جمع آوری و بررسی و تحلیل آمار و عملکرد برنامه ها

  17. بررسی عملکرد و ارزشیابی نیروها و برگزاری کارگاه های آموزشی

  18. آموزش های تغذیه ای برون بخشی در سایر سازمانها و ادارات

  19. ترویج تغذیه با شیرمادر

  20. تهیه و توزیع و نظارت بر توزیع شیرمصنوعی و کالابرگ آن

  21. تشکیل کمیته شیرمادر و کمیته IDD

  22. ارزیابی بیمارستانهای دوستدار کودک

 

  شرح وظیفه کارشناس برنامه میانسالان:

 

  1. شناسایی جمعیت هدف برنامه میانسالان

  2. آموزش به مربیان رابطین در جهت انتقال آموزشها به رابطین بهداشتی و جامعه

  3. آموزش در زمینه پاپ اسمیر و سرطان پستان

  4. افزایش پوشش پاپ اسمیر و آموزش به زنان جامعه هدف(زنان 65-20 ساله همسردار)

  5. افزایش آگاهی جامعه نسبت به انجام Self breast exam) ) یا خودآزمایی پستان

  6. آموزش و برگزاری کارگاه آموزشی برای پرسنل در زمینه پاپ اسمیر، سرطان پستان و یائسگی

  7. انجام پایش از واحدهای تابعه و تکمیل چک لیست های بررسی آگاهی و عملکرد پرسنل و جامعه و ارسال پس خوراند به آنها

  8. برنامه ریزی جهت مهارت آموزی ماماهای شاغل در مراکز در زمینه پاپ اسمیر و معاینات پستان

تهیه،تکثیر و توزیع جزوات آموزشی در زمینه ارتقاء آگاهی پرسنل و جامعه هدف برنامه