هر ساله برنامه بسیج سلامت نوروزی از اول اسفندماه لغایت 15 فروردین ماه با حضور بازرسین بهداشت محیط از 8 صبح تا 8 شب در ساعات اداری و غیر اداری و روزهای تعطیل در سراسر کشور انجام می گیرد.

 

بسیج سلامت نوروزی

  همه ساله در طول تعطیلات نوروزی عده کثیری از هم میهنان به شهرهای مختلف سفر می کنند بطوریکه حجم سفرهای بین شهری در این مدت تا حدود چند صد برابر افزایش می یابد که علاوه بر افزایش چشمگیر مسافرین در مسیر جاده ها ، ساختار جمعیتی برخی شهرها نیز دچار تغییرات وسیع می گردد این خیل عظیم به دریافت خدمان و امکانات مختلف از جمله غذا ، وسیله نقلیه ، محل اقامت ، تفریحگاه ، آب آشامیدنی ، محل عبادت و ... نیاز دارند و برای رفع این نیازمندیها به رستورانها ، محلهای تهیه و عرضه مواد غذایی ، هتلها ، مسافرخانه ها ، مهمانپذیرها ، مساجد ، زیارتگاهها ، ترمینالها و ... در میسر راهها و داخل شهرها مراجعه می کنند . بنابراین : عدم رعایت موازین بهداشت محیطی ، بهداشت مواد غذایی ، بهداشت آب ، بهداشت اماکن عمومی ، ابزار کار ، بهداشت فردی شاغلین ذیربط و ... در اماکن و مراکز و محلهای مورد استفاده این حجم عظیم مسافرین نوروزی ، موجب بروز مخاطرات جدی برای انسان و حتی بروز و شیوع اپیدمیها و مسمومیتهای غذایی سنگینی می گردد . برای جلوگیری از بروز این مشکلات « طرح بسیج نوروزی » بمدت یکماه و نیم از اول اسفند سال کهنه تا 15 فروردین سال نو تا حداکثر بهره گیری از پرسنل بهداشتی و امکانات مراکز بهداشت شهرستانها و حتی مراکز بهداشتی درمانی در سطح استان بصورت تمام وقت در ایام تعطیل و غیر تعطیل به اجرا در می آید .
هدف کلی :
 بهبود و ارتقاء وضعیت بهداشت محیط ، بهداشت مواد غذایی و بهداشت آب ، در محلهای پذیرایی ، اقامتی ، اماکن عمومی و ... در مسیر راهها و داخل شهرها بمنظور حفظ سلامت مسافرین نوروزی
اهداف اختصاصی :
- اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی مردم و متصدیان و پیشه وران ذیربط درخصوص ابعاد و اهمیت موضوع
- کنترل کیفی مواد غذایی و معیارهای بهداشت محیطی در اماکن و محلهای مورد نظر
- کنترل کیفی آب آشامیدنی در اماکن عمومی
- پایش و بازدید از اماکن بین راهی به صورت مرتب و روتین
استراتژی :
- توجیه مدیران و مسئولین و عوامل نظارتی زیر مجموعه مربوطه نسبت به مبانی و هدف کلی طرح
- توجیه مسئولین و مدیران ارگانها و سازمانهای حمایت کننده و موثر بین بخشی اعم از استاندار ، بخشداران ، فرمانداران ، شهرداران ، نیروی انتظامی ، رسانه های عمومی و اتحادیه های صنفی ذیربط و ... نسبت به اهمیت موضوع
- برگزاری جلسات و کارگاههای توجیهی برای عوامل ذیربط درون بخشی و مسئولین سازمانها و ارگانهای بین بخشی موثر در حسن اجرای طرح
- تهیه و تکثیر پوستر ، پمفلت و اطلاعیه و هم چنین اجرا و پخش برنامه های آموزشی و توجیهی از رسانه های عمومی برای استفاده مردم و پیشه وران
- انجام اقدامات نظارتی گسترده در تمام محلها و مراکز مورد نظر طرح
 نتایج مورد انتظار :
-اطلاع رسانی و ارتقاء سطح آگاهی مردم و متصدیان و پیشه وران در زمینه بهداشت غذا ، بهداشت محیط وسایل بهداشتی در مسافرتها
-انجام اقدامات نظارتی بر بهداشت مواد غذایی ، بهداشت آب و بهداشت اماکن عمومی و رستورانها و محلهای اقامتی
-برخورد قهر آمیز قانونی با متصدیان محلهای غیر بهداشتی و نیز عرضه کنندگان مواد غذایی غیر بهداشتی
شاخصهای ارزشیابی :
-اجرای برنامه های آموزشی از صدا و سیما و جراید
-تهیه و تکثیر پوستر و پمفلت و اطلاعیه
- افزایش معنی دار موارد بازدید بهداشتی از اماکن و محلهای مورد نظر
- افزایش معنی دار مواد و نمونه برداری از مواد غذایی مشکوک به فساد
- افزایش معنی دار موارد کارت معاینه پزشکی برای پیشه وران
- افزایش معنی دار موارد اندازه گیری کلر باقیمانده و آبهای آشامیدنی
- معرفی متخلف به دادگاه
- افزایش معنی دار موارد

- تعطیل و جلوگیری از کار محل غیر بهداشتی و عرضه کننده مواد غذایی غیر بهداشتی

رعایت نکات بهداشتی ، ضامن حفظ سلامتی شما در برابر بیماری ها می باشد .