متخصصین  شاغل در بیمارستان :

دکتر صمیمی فر- جراحی عمومی

دکتر نهاوندی و دکتر صرفه جو - زنان و زایمان

دکتر آرش رستمی ، دکتر هادوی ، دکتر فولادی و خانم دکتر آقاجانی- متخصص بیهوشی

دکتر کلانتری و خانم دکتر حسین پور - متخصص داخلی

دکتر فاتحی - متخصص قلب و عروق

 دکتر عابدی - اورولوژی

دکتر بابلی - رادیولوژیست

اطفال - معنوی شاد

 

پزشکان عمومی :

دکتر مرجان رشیدی

دکتر فرناز دلفانی

دکتر فاطمه طاهری

دکتر احمد جویباری

دکتر پرویز بهرام آبادی

دکتر فاطمه پاکزاد

دکتر بهرام بیرامی